Niedziela 14 lipiec 2024

Zamów suwnicę

W celu szybkiego uzgodnienia możliwości wykonania i dostawy oraz w celu uściślenia spraw kompletacji, cen, terminów dostawy i parametrów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Suwnice pomostowe jednodźwigarowe natorowe - udźwig do 32 ton

Suwnice pomostowe jednodźwigarowe podwieszone - udźwig do 32 ton

Suwnice pomostowe dwudźwigarowe - udźwig do 500 ton

Suwnice bramowe - udźwig do 200 ton